Menu

Hương công nghiệp

Dùng trong ngành sơn

 

Hương chanh  •

Hương buble gum  •

 

 

Plasic

 

•  Vanilla

•  Xả chanh

•  Fruity

 

QUÝ KHÁCH CẦN MẪU THỬ, SPEC, GIÁ XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI  0332 997 449

Dùng trong ngành sơn

Hương chanh  •

Hương buble gum  •

Plasic

•  Vanilla

•  Xả chanh

•  Fruity

 

QUÝ KHÁCH CẦN MẪU THỬ, SPEC, GIÁ XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI

0332 997 449

 

Dùng trong ngành sơn

•  Hương chanh

•  Hương buble gum 

 

 

 

Plasic

•  Vanilla

•  Xả chanh

•  Fruity

 

QUÝ KHÁCH CẦN MẪU THỬ, SPEC, GIÁ

XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI  

0332 997 449

Bài viết khác

CÔNG TY TNHH SX PHÁT TRIỂN TM DV NGUYÊN TÍN
MST: 
0310750612
Địa chỉ: 32/37 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: ‭(028) 2231 5539
Email: nguyentin.co@gmail.com

Chọn ngôn ngữ