Menu

Hương công nghiệp

Dùng trong ngành sơn

 

Hương chanh  •

Hương buble gum  •

 

 

Plasic

 

•  Vanilla

•  Xả chanh

•  Fruity

 

QUÝ KHÁCH CẦN MẪU THỬ, SPEC, GIÁ XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI  0332 997 449

Dùng trong ngành sơn

Hương chanh  •

Hương buble gum  •

Plasic

•  Vanilla

•  Xả chanh

•  Fruity

 

QUÝ KHÁCH CẦN MẪU THỬ, SPEC, GIÁ XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI

0332 997 449

 

Dùng trong ngành sơn

•  Hương chanh

•  Hương buble gum 

 

 

 

Plasic

•  Vanilla

•  Xả chanh

•  Fruity

 

QUÝ KHÁCH CẦN MẪU THỬ, SPEC, GIÁ

XIN LIÊN HỆ SỐ ĐIỆN THOẠI  

0332 997 449

Bài viết khác

CÔNG TY SX PHÁT TRIỂN TM DV NGUYÊN TÍN
Địa chỉ: 26/13A1 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Bình Thạnh
Tel: ‭033 2997449‬ 
Email: huonglieu.fr@gmail.com

Chọn ngôn ngữ